Slideshow image
Previous Next
Εταιρεία

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ
Η εταιρεία ΥΓΕΙΟΤΕΧΝΙΚΗ είναι μια δυναμικά αναπτυσσόμενη απολυμαντική επιχείρηση, με πολυετή, αλλά ταυτόχρονα και ηγετική παρουσία στον χώρο της διαχείρισης παρασίτων. Η ευέλικτη δομή μας, μας επιτρέπει να λειτουργούμε άμεσα και αποτελεσματικά, παρέχοντας ασφαλείς λύσεις με την εφαρμογή της ολοκληρωμένης διαχείρισης παρασίτων ( ΙΡΜ integrated pest management ), με σύγχρονη τεχνολογία και μεθόδους, σε αρμονία με το περιβάλλον για την καταπολέμηση των ενοχλητικών επισκεπτών.

Με τη λεπτομερή επιθεώρηση χώρων και προϊόντων, την εξακρίβωση του προβλήματος, την εφαρμογή όλων των προληπτικών μεθόδων και την ορθολογική χρήση των χημικών ουσιών, πετυχαίνουμε τον έλεγχο των παρασίτων που μολύνουν τα τρόφιμα μετά τη συγκομιδή ή και την επεξεργασία, καθώς και τις εγκαταστάσεις και τον περιβάλλοντα χώρο. 

Η ανάπτυξη των παρασίτων μπορεί να έχει επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία καθώς και στην ποιότητα και ποσότητα των αγαθών, όπως επίσης μπορεί να προκαλέσει ζημίες σε μηχανήματα και κτίρια. 
Η συνεχής ενημέρωση των υπεύθυνων εφαρμογών σχετικά με τις νέες εξελίξεις και η σταθερή μελέτη του κάθε προβλήματος, με στόχο πάντα την ικανοποίηση των πελατών μας, είναι στοιχεία που μας επιτρέπουν να δώσουμε λύση σε οποιοδήποτε είδος προσβολής.


ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΜΑΣ

 • Απασχολούμε μόνο εξειδικευμένο προσωπικό,  Χημικούς μηχανικούς, Γεωπόνους και Υγιεινολόγους  που οι γνώσεις τους και η ευαισθησία τους σε θέματα περιβαλλοντικής και κλειστοπληθυσμιακής υγιεινής αποτελούν εγγύηση για τα αποτελέσματα των εργασιών
 • Αναγνωρίζουμε και αναπτύσσουμε τις ικανότητες των ανθρώπων μας.
 • Ενθαρρύνουμε και προωθούμε τις δημιουργικές πρωτοβουλίες 
 • Ανταμείβουμε τις εξαιρετικές επιδόσεις

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΜΑΣ

 • Εργαζόμαστε με ακεραιότητα, σεβασμό προς τον πελάτη και το περιβάλλον, με συνέπεια και ευαισθησία.
 • Καλλιεργούμε κουλτούρα δυναμισμού, υπευθυνότητας, αμεσότητας, ταχύτητας, εξωστρέφειας, ομαδικότητας, επιχειρηματικής σκέψης και δράσης.
 • Καινοτομούμε προς όφελος των Πελατών μας και σε συνεργασία μαζί τους
 • Διαχειριζόμαστε τους κινδύνους με αίσθημα ευθύνης και σεβασμού, αξιοποιώντας όλες τις δυνατότητες της Εταιρίας μας
 • Εργαζόμαστε με τιμιότητα , επαγγελματισμό και μεγάλη επιμονή μέχρις ότου έχουμε τα επιθυμητά αποτελέσματα.
 • Ενισχύουμε την καλή φήμη της Εταιρείας μας, με όλες τις πράξεις μας
 • Υπηρετούμε το θεσμό του Pest Control με διαφάνεια και αίσθημα κοινωνικής ευθύνης , με φερεγγυότητα, σύνεση, καινοτομία και δυναμισμό, κατορθώσαμε η  ΥΓΕΙΟΤΕΧΝΙΚΗ  να κατέχει διακεκριμένη θέση στην Αγορά.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Στόχος μας είναι να θεμελιώνουμε μακροχρόνιες σχέσεις εμπιστοσύνης, παρέχοντας υπηρεσίες υψηλής ποιότητας που υπερβαίνουν τις προσδοκίες σας. Το ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον, η καλλιέργεια πνεύματος ομαδικότητας, η συνεχής εκπαίδευση του προσωπικού, η παροχή και εφαρμογή των πλέον σύγχρονων μέσων και μεθόδων, καθώς και οι θεσμοθετημένες διαδικασίες, αποτελούν τα εχέγγυα για την επίτευξη των στόχων μας.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

 • Προστασία της υγείας και της ασφάλειας εργαζομένων και πελατών
 • Συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία
 • Συστηματική αναγνώριση εργασιακών κινδύνων και λήψη προληπτικών μέτρων
 • Εκτέλεση εργασιών στο επιθυμητό επίπεδο ποιότητας με μηδενικά ατυχήματα και καταστροφές σε εξοπλισμό και εγκαταστάσεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Βασικοί άξονες της Περιβαλλοντικής Πολιτικής της εταιρείας είναι:

 • Η μείωση των παραγόμενων αποβλήτων
 • Η ορθολογική διαχείριση των αποβλήτων: εναλλακτική διαχείριση, προώθηση της ανακύκλωσης και της επαναχρησιμοποίησης
 • Η εξοικονόμηση ενέργειας και η ενεργειακή αξιοποίηση Η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση του προσωπικού της εταιρείας σε θέματα περιβάλλοντος